top of page
  • Heini Kärkkäinen

Tampere Chamber Music 2025YTIMESSÄ-IN THE CORE 23.-26.1.2025

 

 

 

Olen viime aikoina ajatellut paljon monimuotoista luontoa. On käsittämätöntä ja ihmeellistä, kuinka tarkoituksenmukaisesti kaikella on siellä oma tilansa ja roolinsa. Elinolosuhteiden mahdollistaminen erilaisille lajeille on meidän vastuullamme maapallolla. Me ihmiset osaamme uskomattomia asioita, mutta osaamme myös kadottaa viisauden. Olemme valintojen keskellä enemmän kuin koskaan. Ytimen löytäminen elämässä vaatii rohkeutta ja priorisointia suurten kokonaisuuksien hahmottamiseksi. Aikamme on keskittymiskykyä häiritsevää, ja kysyy luonteenlujuutta muuttaa huonoksi kokemiaan asioita. Usein vasta elämän vastoinkäymiset tai pysähtymisen pakko ajaa kuuntelemaan itseään. Siellä asuu kuitenkin viisaus ja yksinkertaisuus.

Luonto on viisas. Monimuotoisuuden kunnioittaminen niin luonnossa kuin yksittäisen ihmisen kohdalla on rikkautta. Minua kiinnostaa valtavasti kivet, niiden hiljainen mutta voimakas energia, erilaiset muodot, pinnat ja värit. Luovuudessa on paljon samaa, se lähtee usein hiljaisuudesta voimalla, lentää värein ilmaan lukuisin ja erilaisin muodoin vapaasti hengittäen.

YTIMESSÄ/IN THE CORE -teema pureutuu konsertein, tutkimuksin ja luennoin musiikin ja hyvinvoinnin ytimeen. Kamarimusiikin iättömän ja keskeisen tuotannon luojat, Brahms ja Beethoven ovat keskiössä. Muusikot rakastavat Brahmsia. Siinä on kauneutta, intohimoa, ajattomuutta ja herkkyyttä. Sen soittaminen yhdessä hengittävien ja erityisten kollegojen kanssa on täyttymys. Beethovenin juhlavuosi meni pandemian takia hiukan ohi, ja nyt voimme jatkaa juhlintaa, joka ei ole vuosiin sidottua. Kreisleria ja Paganinia kahvilaherkkujen keskellä on tarjolla Tampereen keskustassa.

Musiikki on valinta ihmisen elämässä. Sillä on suuri vaikutus hyvinvointiin, ja sen voima kulkee syvyyssuunnassa. Kaikki musiikki on minulle ajatonta, koska taiteen syvenevä nerokkuus parhaimmillaan mahdollistaa pohjattoman ja uusiutuneen elämyksen yhä uudelleen. Luovuus ja musiikin henki on alati kypsyvä, tiivistyvä ja reagoiva. Musiikki ja luonto tarjoavat ihmiselle yhteyden ja mahdollisuuden kokea jotain itseään suurempaa.

Ytimessä oleminen velvoittaa jokaista kantamaan kortensa kekoon maapallon säilymisen ja hyvinvoinnin eteen. Festivaali tulee tukemaan monimuotoisen luonnon suojelua.

Festivaalilla tutkitaan ja mitataan erilaisten soinninvärähtelyjen vaikutuksia ihmiseen, niin soittajiin kuin kuulijoihin. Tämä toteutetaan yhteistyössä Tampereen Yliopiston kanssa. Luonnollinen painovoiman käyttäminen soittamisessa on keskeinen asia vivahteikkaalle sointipaletille ja rasitusvammojen ehkäisylle. Näihin asioihin paneudutaan työpajassa tutkien coren ja liikkeen, tukipisteen ja rentouden välistä yhteistyötä.

Koko festivaali lähti liikkeelle ajatuksesta hengityksen, liikkeen ja energian osuudesta musiikin ymmärtämiseen ja muusikon hyvinvointiin. Tanssi on ollut mukana joka vuosi ja tänä vuonna pääsemme kaikki myös itse tanssimaan. Tuulensuun palatsissa pidetään tanssiaiset vanhan jazzin rytmiin. Sinne saa pukeutua ja tarjolla on mm. lindy hop -tanssia.

Vuoden 2025 esiintyjät muodostavat ytimen, jossa yhdistyvät värikäs ja syvä sointi, lämpö, tunteet, herkkyys ja intohimo. Musiikillinen perhe on taas koossa. Viulistit Massimo Quarta ja Réka Szilvay, sellisti Robert Cohen, alttoviulisti Yuval Gotlibovich, pianisti ja taiteellinen johtaja Heini Kärkkäinen, tanssija Pontus Aleksander Sundset ja saksofonisti Jukka Perko & ryhmä ovat tulossa festivaalille esiintymään.

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Heini Kärkkäinen

taiteellinen johtaja

 

I have recently been thinking a lot about the diverse nature around us. It is incomprehensible and wonderful how everything has its own space and role, creating a purposeful ecosystem. Enabling living conditions for different species is our responsibility on Earth. While humans can accomplish incredible things, we can also lose wisdom. We face more choices than ever before, and finding the core in life requires courage and prioritization to grasp larger entities. Our time is distracting concentration, and asks for character strength to change things. Often life’s adversities or the compulsion to stop drive to listen to oneself. However, wisdom and simplicity reside there.

Nature is wise. Respecting diversity in nature as well as in the case of an individual human is wealth. I am deeply interested in stones, their silent but powerful energy, different shapes, surfaces and colors. Creativity has a lot in common, it often starts from silence with power, flies in colors into the air in numerous and different forms breathing freely.

The IN THE CORE theme delves into concerts, research and lectures into the core of music and well-being. The creators of chamber music’s timeless and central work, Brahms and Beethoven are at the center. Musicians love Brahms. It has beauty, passion, timelessness and sensitivity. Playing it together with breathing and special colleagues is fulfillment. Beethoven’s anniversary year was somewhat overshadowed by the pandemic, and now we can continue the celebration, which is not tied to any specific year. Kreisler and Paganini in the middle of cafe treats are available in downtown Tampere.

Music is a choice in human life. It has a great impact on well-being, and its timeless power goes in depth direction. All music is timeless to me, because the ever-deepening genius of art at its best enables a bottomless and renewed experience over and over again. Creativity and the spirit of music is ever maturing, condensing and reactive. Music and nature offer us a connection and the opportunity to experience something greater than oneself.

Being in the core obliges everyone to contribute to the preservation and well-being of the Earth. The festival will support the protection of diverse nature.

At the festival, the effects of different sound vibrations on humans, both players and listeners, are studied and measured in collaboration with the University of Tampere. The natural use of gravity in playing is a central issue for a nuanced sound palette and the prevention of strain injuries. These topics will be explored in a workshop studying the cooperation between the core and movement, the support point and relaxation.

The entire festival started with the idea of the role of breathing, movement and energy in understanding music and the well-being of a musician. Dance has been involved every year and this year we all get to dance ourselves. A dance party is held at the Tuulensuu Palace to the rhythm of old jazz. You can dress up there and lindy hop dance is available, for example.

The performers of 2025 form a core where colorful and deep sound, warmth, emotions, sensitivity and passion combine. The musical family is together again. Violinists Massimo Quarta and Réka Szilvay, cellist Robert Cohen, violist Yuval Gotlibovich, pianist and artistic director Heini Kärkkäinen, dancer Pontus Aleksander Sundset and saxophonist Jukka Perko & group are coming to perform at the festival.

You are warmly welcome!

Heini Kärkkäinen

artistic director

 

 

4 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page