top of page
Forest
7-1comp_3000pix.jpg

MITÄ OLISI ELÄMÄ ILMAN MUSIIKKIA

JA TAIDETTA YLIPÄÄNSÄ?

Heini Kärkkäinen

Tampere Chamber Music festivaalin taiteellinen johtaja

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja elämän filosofiset ajatukset ovat kiinnostaneet minua aina. Musiikki oli hyvin voimakkaasti läsnä elämässäni koko nuoruuteni ajan, ja se toimi myös kanavana tunteiden kokemiselle ja ilmaisuntarpeelle. Olin ujo ja yksin viihtyvä, mutta kun soitin, olin rohkea ja temperamenttinen. Kiinnostuin myös kiinalaisesta lääketieteestä ja kaikesta elämän ihmeistä. Rakastan liikuntaa ja urheilua. Hiihdin koko nuoruuteni. Luonto, eläimet ja onnentunne niiden äärellä ovat edelleen tärkeimpiä alueita elämässäni. 

Olen kokenut tämän ammatin kovat paineet sekä soittajana että opettajana, onnistumisen vaatimukset, kilpailuhengen ja kateuden, mutta ennen kaikkea sen valtavan voiman, joka on elämääkin suurempi. Olen joutunut niin kuin kaikki esiintyvällä ja julkisella alalla työskentelevät käymään läpi suhteeni julkisuuteen, narsismiin, egokulttuuriin ja arvomaailmaan. Vuosien saatossa päässäni kypsyi ideaverso sellaisen festivaalin luomiseen, joka yhdistäisi hyvinvointia ja musiikkia, taidetta ja tiedettä. Haluan omalta osaltani tuoda kamarimusiikin lumoa Tampereelle, vahvistaa nuorissa taiteilijoissa henkistä kypsymisprosessia ja arvoja, ennaltaehkäistä rasitusvammojen syntymistä, korjata jo olemassa olevia, luoda inspiroivia konsertteja, herättää keskustelua tärkeistä asioista, yhdistää muitakin aloja musiikin kanssa kuten lääketiedettä, tanssia, fysioterapiaa, psykologiaa. Muusikon elämän stressi, paineet ja pelot tulevat ajattelun kautta. Yhteys musiikkiin ja luontoon vahvistaa ja puhdistaa suhdetta sisäiseen maailmaan. Elämysmaailma kietoutuu sisäisten kokemusten kautta hyvin merkitykselliseksi.

Minulle musiikki ja elämä yleensäkin on liikettä. Ilman liikettä ei voi syntyä muutoksia, jotka myös ovat väistämättömiä. Liike on välillä melkein pysähtynyttä, mutta siinä on aina mukana hengitys, energia ja yhteys johonkin. Staattisuus ja tukkeutuneisuus vaikeuttavat myös muusikon elämää. ”Alussa oli rytmi”- se on kaiken perusta. Meissä ja musiikissa on sisäinen pulssi, joka luo jännitteen, kontrolloi ja pitää koossa. Mutta tarvitsemme myös vapaana kulkevaa luovuutta ja rentoutta, jotka eivät ole sidottuna aikakäsitykseen. Nämä kaksi asiaa voisi linkittää niin moneen, fysiikkaamme, soittotekniikkaamme, elämänrytmiin jne. Olen aina rakastanut tanssia. Koen soittamisen myös hyvin tanssillisena. Jos lantio on lukossa, ovat muutkin paikat. On tunteet ja ilmaisu, jotka saavat meidät välillä kramppiin ja kyyneliin. Musiikin kautta voi käydä läpi omia tunteitaan, sekä soittaessa että kuunnellessa. Musiikilla on käsittämätön voima. Genrestä riippumatta se voi toimia lohduttajana, voimistajana, parantajana, yhdistäjänä, tukijana toipumisprosessissa. Mutta ei musiikin myöskään tarvitse toimia voimistajana. Se on liian arvokas ja suuri laitettavaksi mihinkään rooliin. Kukin voi itse määritellä mitä musiikki merkitsee tai on.

Halusin luoda festivaalin, jossa sukelletaan juuri niihin asioihin, jotka muusikoiden hyvinvointia uhkaavat ja vaikeuttavat, ja mitä ovat ne keinot joilla voisi vahvistaa omaa jaksamistaan. Miten luoda sellaista vahvuutta, ettei mediakeskeisen tuotteistamisen keskellä menettäisi omia arvojaan vaan voisi kulkea mukana hyvää tuoden. Yhteiskunnallisella tasolla taide lisää yleistä hyvinvointia. Tämän festivaalin myötä haluaisin omalta osaltani olla luomassa Tampereelle hyvinvointia. Onhan jo tutkimustulostakin siitä, että musiikki voi edistää ja nopeuttaa toipumista esim. aivoinfarktista. Ehkäpä vihdoin ruvetaan näkemään taiteen oleellista merkitystä kansakunnan hyvinvoinnissa ja jaksamisessa. Ja miten loppujen lopuksi kaikilla aloilla painitaan samanlaisten ongelmien kanssa. Miten voimme lisätä esim. yritysmaailmassa toimivan ihmisen hyvinvointia puhumalla muusikon elämästä?


Kutsun festivaalille taiteilijoita ja luennoitsijoita; ihmisiä, jotka merkitsevät jotain aivan erityistä ja joiden välillä toteutuu juuri se kuvaamani liike, hengitys, energia, ja vaistot, jotka ohjailevat liikettä. Ja se välittävä sydän, jonka voima hoitaa kuulijoita. 

Festivaali rakentuu kamarimusiikkikonserteista, luennoista ja kamarimusiikin mestarikursseista. Yksi festivaalin konserteista toteutetaan yhdessä Tampere Filharmonian kanssa. Festivaalin taiteilija esiintyy orkesterin solistina festivaaliviikolla.

Muusikkoklinikkatyöskentelyssä pureudutaan fysioterapeutin ja festivaalitaiteilijoiden kanssa jo syntyneisiin rasitusvammoihin tai kuormittaviin pitkäkestoisiin kehon jännitystiloihin. Keskiössä on ajatus siitä ettei painovoimaa vastaan tarvitsisi taistella, vaan voi olla sen miellyttävässä kannattelussa. 

Tämä idea lähti siis pidemmästä itsepuhelusta ja prosessista, mutta sitä leimaa inspiraatio ja vaistot, jotka ovat nopeita. Tuntuu että ilmassa on erityisiä yhteyksiä, sekä alojen välillä, että ajatusmaailmojen välillä. Ensimmäinen festivaali järjestettiin tammikuussa 2017, ja tapahtuma on otettu ilolla ja inspiroituneena vastaan. Se on hyvä merkki, intuition tuomalla rohkeudella on voimansa. Vaikka polku olisikin välillä vaikeakulkuinen, liike jatkuu…  

Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi elämyksiä kokemaan!

 

Heini Kärkkäinen
Taiteellinen johtaja

Tampere Chamber Music

 

Heini Kärkkäinen

Kuva: Matti Kyllönen

bottom of page